Model trojí povahy práce

Každý den na našem pomyslném “časovém účtu” ⏳ přistane 24 hodin. To je 1440 minut, které můžeme (a měli bychom) strávit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

🤔 Na první pohled se to může zdát jako spousta času. Skutečnost je však taková, že velkou část tohoto denního přídělu času automaticky využíváme ke splácení dluhů. Velkou část času tak pohlcují povinnosti vyplývající z našich minulých rozhodnutí. Přijetí pozvání na schůzku mě předevčírem možná stálo jen 15 vteřin, ale dnes za to zaplatím 60 minutami. A to, co nešlo na splácení dluhu, rozfofrujeme na ad hoc úkoly, které se právě objevily a bojují o naši pozornost. Někdy však utratíme více za ad hoc úkoly a na splácení dluhu už nezbývá. Nebo jsem možná nashromáždil tolik dluhů (závazků), že už nemám místo na nové věci. Naše ekonomika zkrátka začíná skřípat.

💡 Dobrou zprávou je, že na rozdíl od peněz se čas nedá ušetřit a nelze si přenést nějaké 2 hodiny do dalšího dne. Naším cílem je utratit celý denní příděl. Nebo lépe řečeno, správně ho investovat. A abychom byli na konci dne spokojení a měli pocit, že jsme svůj čas nestrávili jen tak, ale investovali ho smysluplně, potřebujeme #balanc.

☯️ Balanc mezi třemi různými kategoriemi činností. Protože ať děláme během dne cokoli, vždy to spadá jen do jedné z těchto tří kategorií. Buď děláme plánovanou práci, neplánovanou práci, nebo plánujeme.

1️⃣ věnuji svůj čas něčemu, co mám na seznamu úkolů nebo v kalendáři ➡ plánovaná činnost.

2️⃣ věnuji svůj čas něčemu, co se tu a teď zrovna objevilo ➡ neplánovaná činnost.

3️⃣ A třetí možností je, že investuji čas do budoucnosti, tedy do ➡ plánování.

📍 Pokud jsem ve viru operativy a neustále něco honím, může se stát, že mi nezbude dost času na strategickou koncepční práci, kterou jsem si naplánoval. Naopak, pokud se budu příliš snažit dodržet plán, může mi uniknout něco důležitého, co se právě objevilo. Případně to možná přeháním s plánováním a pak nemám čas na samotnou práci. Jednoduše potřebujeme #balanc.

❓ Jak balanc získat?

🔹 Nyní se zkuste na chvíli zamyslet a napište si, kolik procent času během dne (nebo týdne) strávíte v každé z výše uvedených kategorií. Stačí hrubý průměr. Malá nápověda, celkový součet by měl být 100 %. 🙂

🔹 Dobře, pokud jste to udělali, teď se na chvíli zasněte a zamyslete se nad tím, jak by to vypadalo v ideálním dni/týdnu. Kolik času byste chtěli věnovat plánované práci, kolik času byste chtěli mít k dispozici na neplánované ad-hoc záležitosti a kolik času byste chtěli naplánovat.

🔹 Nyní se podívejte, kde je největší rozdíl mezi vaším současným a ideálním stavem. A zkuste se zamyslet nad tím, jakou maličkost byste mohli udělat, abyste se svému ideálnímu stavu přiblížili alespoň o 1 %.

🔹 Udělej to!

Tento model se v #gtd nazývá model trojí povahy práce. A používáme ho hlavně k optimalizaci a vyvážení našich každodenních (časových) investic 💰.

#gettingthingsdone