Nie je hodina ako hodina.

Rozdeliť jednu hodinu je možné viacerými spôsobmi.

Napr.:

1x 60 minút, 2x 30 minút, 3x 20 minút, 4x 15 minút, 10x 6 minút, …

Spolu vždy dostaneme hodinu. Keď však hovoríme o produktivite, nie je hodina ako hodina.

Ak by ste mali pripraviť pre zákazníka dôležitú prezentáciu, na ktorej prípravu potrebujete zhruba hodinu, ako by ste si naplánovali svoju prácu?

1x sústredených 60 minút alebo radšej 10 šesťminútových intervalov v priebehu celého dňa?

Aj keď v oboch prípadoch hovoríme o jednej hodine práce, predpokladám, že by ste si vybrali jeden sústredený hodinový blok. Napriek tomu, mnohí z nás pracujú často skôr v druhom spomenutom režime.

Ak sa necháme vyrušovať a preskakujeme z jednej úlohy na druhú, pričom každej venujeme len pár minút bez toho, aby sme ju dokončili, môže sa nám na konci dňa zdať, že sme možno boli veľmi zaneprázdnení, ale takmer nič sme nedokončili. Čo môže byť frustrujúce.

Multitasking nefunguje. Preskakovanie z úlohy na úlohu nás stojí čas a energiu. Ak sa chceme naozaj posunúť vpred a byť produktívni, potrebujeme svoju pozornosť zamerať iba jedným smerom. Možno iba na 30 minút a možno na hodinu. Až pokým úlohu nedokončíme. ☑️

Veľa ľudí vníma metódu GTD ako metódu na riadenie času. My skôr hovoríme, že je to o riadení pozornosti. O tom, aby sme dokázali venovať svojim úlohám adekvátne množstvo sústredenej pozornosti. Pretože pozornosť je v dnešnej dobe veľmi cennou komoditou.

Ak by ste práve teraz mohli niečomu venovať 60 minút Vašej sústredenej ničím nerušenej pozornosti, čo by to bolo? Keď sa pozriete na Váš zoznam úloh, čo si práve teraz zaslúži Vašu sústredenú pozornosť najviac?