5 žiab sedí na lekne a 4 sa rozhodnú skočiť do vody. Koľko ich zostane sedieť na lekne? ?

Túto hádanku ste už pravdepodobne počuli. Áno, odpoveď je 5. Medzi rozhodnutím a uskutočnením aktivity je totiž obrovský rozdiel.

Rozhodnutie je myšlienkový proces. Realizácia je “fyzická aktivita”. Ako hovorí známe čínske príslovie, “myslením ryžu neuvaríš”. A ja len dodám, že bez myslenia by sme ju mohli prevariť. ?

V GTD metodológii rozhodovanie (plánovanie) a realizáciu veľmi striktne oddeľujeme. Rozhodovanie sa deje v druhom kroku riadenia workflow, ktorý voláme #ujasnenie. A veci realizujeme až v poslednom, teda piatom kroku #zapojenie. Cieľom “Ujasnenia” je ukončiť premýšľanie, teda urobiť veľmi konkrétne rozhodnutie o tom, čo presne s danou záležitosťou potrebujem urobiť, prečo, ako a kedy to urobím. Cieľom je, aby som vo fáze realizácie mohol už iba konať a nemusel sa zdržiavať premýšľaním.

Ak sa teda vrátim k našim žabám ?, rozhodnutie o skoku do vody bude úplné vtedy, ak si žaby ujasnia, prečo by vlastne do tej vody skočiť mali, čo tým chcú dosiahnuť, či je to v ich silách, kedy a v akom poradí skočia, či sa budú držať za ruky,… ?

Zámerne som zatiaľ nespomenul slovo #prokrastinácia, ktoré často stojí medzi rozhodnutím a realizáciou. A častým dôvodom prokrastinácie je práve nedostatočné ujasnenie.

“Aký je želaný výsledok, ktorý chcem dosiahnuť?” a “Aký je ďalší krok, ktorý ma k tomuto výsledku priblíži?” sú dve základné otázky, ktoré nám pomáhajú veci ujasniť a následne čo najefektívnejšie zrealizovať. Je to základný myšlienkový proces, ktorý nám pomáha dostať veci do pohybu.

Ak sa teda pristihnete pri tom ako realizáciu odsúvate, skúste sa vrátiť o krok späť a danú záležitosť opätovne premyslite a dôkladne ujasnite. A potom už len s dôverou skočte.